Butikken
-Stænger
-Hjul
-Endegrej
-Grejopbevaring
-Liner
-Tilbehør
-Beklædning
-Båd / flydering
-Bøger, video og DVD
-Tilbud og restvarer

Søg efter varer

Søgeord

Nyhedsbrev
Ønsker du at modtage vores tilbuds- og nyhedsbrev, så indtast din E-mail.

E-mail

Garanti

Du har i følge købeloven 1 års garanti på en vare du køber. Desuden har du yderligere 1 års reklamationsret. Kontakt os pr. e-mail eller telefon, hvis der opstår problemer med dit købte udstyr.

InterGrej.dk yder 1 års garanti fra fakturadato. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter garantiens udløb kan InterGrej.dk ikke gøres ansvarlig for dette. Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug.

InterGrej.dk er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret . Køber betaler selv fragt ved fremsendelse af varer til garanti-reparation.

Skal en vare garantirepareres skal InterGrej.dk først orienteres herom, da vi skal kontakte leverandøren forinden. Benyt ”kontakt os” formularen på InterGrej.dk.

I tilfælde af at en vare er returneret som garantireparation og intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 150,- ekskl. Moms + forsendelsesomkostninger.Copyright 2005 - InterGrej.dk - Alle priser er inkl. 25% moms.